Prof. Dr. R.M. Heethaar

Prof. dr. R.M. Heethaar studeerde van 1963-1968 wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Van 1969-1987 was hij als (klinisch) fysicus aangesteld bij de vakgroepen Cardiologie en Medische Fysica van het Academisch ziekenhuis te Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een onderzoek betreffende de atrio-ventriculaire geleiding in het hart. Daarna werkte hij mee aan de verdere ontwikkeling van de pacemakertechnologie.

Van 1974 t/m 1976 verrichtte hij onderzoek op het gebied van de hartspiermechanica en computertomografie aan de Mayo Clinic te Rochester, USA. In 1979 werd hij tevens buitengewoon hoogleraar Medische Technologie aan de Technische Universiteit Twente. In 1987 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Medische Fysica en Informatica aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich concentreerde op de fysica van de bloedstroming. Hij richtte twee bedrijven op en ontwierp diverse instructiemodellen voor het onderwijs. In 1993 werd hij benoemd tot hoogleraar Medische Fysica en Informatica aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2003 werd hij tevens benoemd tot hoofd van de afdeling Fysica en Medische Technologie van het VU medisch centrum.

Hij ontwikkelde diverse cursussen, practica en nieuwe onderwijsvormen, gaf aan ruim 7500 studenten college en trad op als promotor van 33 promovendi. Hij heeft enkele patenten op zijn naam op het gebied van de medische technologie. Hij is (mede) auteur van ruim tweehonderd publicaties op het gebied van elektrische processen in hart en hersenen, mechanica van de hartspier, fysica van de bloedstroming en medische technologie. Hij heeft diverse internationale prijzen gewonnen voor zijn onderzoek. Na zijn emeritaat in 2009 treedt hij op als adviseur medische technologie bij onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Vanaf 2011 is hij tevens vicevoorzitter/penningmeester van de St. Vriendenkring Kasteel Amerongen.